logo
CASA EDUCAȚIEI CAMPANII IMPLICĂ-TE NOUTĂȚI
 
     
 

Comunicat

bwstiftung.de

La data de 02 Martie 2015 , orele 16 la Casa Bogner situată in municipiul Reghin str. Republicii nr.32 a fost lansat parteneriatul între Asociația Casa Educației Reghin- BWW-Heddesheim RFG, în interesul dezvoltării în regiunea Mureș a unui program de învațământ dual cu o finantare aprobată pentru schimburi de experiență, între zona Reghin și Mannheim de către Fundația Landlui Baden Württemberg (http://www.bwstiftung.de/startseite/)
S-a procedat la o scurtă prezentare a proiectului de schimb și a partenerilor din Republica Federală Germania, s-au discutat perioadele propice pentru efectuarea vizitelor, iar în încheierea avut loc un dineu la restaurantul INTIM.

Stakeholderi : Primăria municipiului Reghin,Școala Generală Augustin Maior, Școala generală Petelea, Liceul Lucian Blaga, Grupul școlar Ioan Bojor, întreprinderile private IRUM S.A. și HORA S.A. 

Invitați speciali și participanți: 

Prefectura Județului Mures
Asociația oamenilor de afaceri germani- președinte/vicepreședinte
Fundația Diakonia Cluj Napoca-director de programe
Fundația Filantropia Ortodoxă-director de programe
Consilier parlamentar cultura si minorităti etnie roma -Petru Zelariu
Fundația Buckner – director executiv
Boardul de conducere al Casei Educației Reghin, comisia de cenzori, personal asistent.

 

Asociația Casa Educației Reghin a luat ființă în anul 2013 din inițiativa partenerilor germani din cadrul BWW http://www.bw-weilau.de/, pentru a avea la nivel local în implementarea de programe o structura ONG în virtutea dreptului și legislației române. 
Asociația Casa Educației Reghin în prezent, coordonează un program de burse pentru copii aflați în situatie de risc major de abandon școlar, fiind susținuți astfel 24 de elevi și un număr de 3 studenți, în intergralitate din surse private.

 

Pentru conformitate,
Suciu Lucrețiu Sorin – Manager de proiect

   

 
     
 

Casa Educației iși propune să dezvolte programe educaționale de suport la nivel național destinate tinerilor aflați în dificultate. Casa Educației iși propune să dezvolte programe educaționale de suport la nivel național destinate tinerilor aflați în dificultate.

implicate